Vid flytt

Ägarbytet måste anmälas till Lyckebo Samfällighetsförening för att avläsning av värme- och vattenmätare skall göras och för att avisering av samfällighetsavgift skall gå till rätt person. Blankett finner du under fliken Om föreningen

Har ni hyrt parkeringsplats måste ni kontakta styrelsen på mail lyckebosamf@gmail.com
Avtal kan inte övertas utan parkeringskö tillämpas.