Färgkoder fasader

Färger som använts vid målning av småhusen i Lyckebo samfällighetsförening (målning skedde 2002-2003, då fastigheterna hörde till Bostadsrättsföreningen Lyckebo)

Husgrupp

Fasad

Knutar

Förråds­vägg

Anm

1. Himmelsvägen 35-41 (radhus)

6

1

2. Himmelsvägen 43-45

6

1a

6

3. Himmelsvägen 47-51

3

1a

4. Himmelsvägen 53-57 (radhus)

1

vit

5. Himmelsvägen 59-61 (radhus)

3

1a

6. Slöjmolnsvägen 1-3

1

9

 

7. Slöjmolnsvägen 4-6

6

1

8. Slöjmolnsvägen 7-8

2

vit

9. Slöjmolnsvägen 9-10

Vit

Röd

Röd

Oförändrad mot tidigare

10. Slöjmolnsvägen 11, kvartersgård

1

1a

11. Slöjmolnsvägen 12-14 (radhus)

1

Vit

12. Slöjmolnsvägen 15-16

1

1a

13. Slöjmolnsvägen 17-18

1

Vit

14. Slöjmolnsvägen 19-23 (radhus)

Vit

1a

15. Slöjmolnsvägen 24-26 (radhus)

1

1a

16. Slöjmolnsvägen 27-31

1

1a

1a

17. Slöjmolnsvägen 32-34 (radhus)

3

Vit

18. Slöjmolnsvägen 35-37 (radhus)

3

Vit

19. Slöjmolnsvägen 38-40 (radhus)

1

1a

Under rubriken knutar hör också vindbrädor, fönsterfoder och balkongfasad.

NCS-beteckningar på de olika färgerna

Nr Färg
1 S3010-G40Y
1a S5010-G70Y
2 S3020-G20Y
3 S4005-G20Y
3a S5010-B90G
6 Antikvit eller Benvit – NCS- beteckning okänd
9 (ej provmålad) Stockholmsvit (”smutsig” vit) – NCS- beteckning okänd

Tidigare målning (1990) Fabrikat: Jotun DemiDekk.

Denna gång användes färg av fabrikat Beckers. Färgtypen är Akrylat. Nu (2008-06-24) heter färgen: Beckers Perfekt Akrylat

/HR