Hyra utrustning

Släpvagn

Släpvagnen bokas hos Birgitta Björkén, Himmelsvägen 55, Mobilnummer 0709-769612
OBS: Det är meningen att släpvagnen skall vara självförsörjande på skatt, försäkring, besiktning, däck och övrigt underhåll. Därför tas en avgift om 100:- per dag ut.

Gräsklippare, trimmer och lövblås (fungerar även som snöblås)
Föreningen har en självgående gräsklippare, Klippo Excellent S GCV samt ett sladdlöst set bestående av häcksax, och grässax. Dessa är avsedda för medlemmarnas skötsel av gemensamma ytor och växtlighet. Vi har även ett par ”snöslädar”, främst för att röja garagetaken från tung snö, vilken kan deformera eller skada den ganska klena garagekonstruktionen.

Manual för gräsklipparen finns här (läs det som avser Excellent S GCV).
Bruksanvisning för trädgårdssetet finns här.

Kontaktpersoner:

Stefan Coulianos, Slöjmolnsvägen 12, 0709-970567
Birgitta Björkén, Himmelsvägen 55, 0709-769612
Karin Iverhed, Slöjmolnsvägen 10, 0768-159629

Utrustningen skall bara användas på gemensamma grönytor, inte i privata trädgårdar.