Färgkod fönsterkarmar

Följande färgkod har under sommaren 2014 använts vid målning av fönsterkarmar: NCS S 8005-Y80R