Parkeringsregler

PARKERINGSREGLER INOM SAMFÄLLIGHETEN
Lyckebo

Från och med 2016-11-01 ska Parkeringsbolaget Parkia debitera bilar som står inom samfälligheten Lyckebo. Detta gäller för Slöjmolnsvägen 1-40 samt Himmelsvägen 35-61.
De parkeringsregler som gäller inom området är följande;
-Parkeringsförbud råder överallt, utom på de förhyrda parkeringsplatserna. Man får stå där parkeringsförbud råder för i- eller urlastning. Bilen får bara stå i 15 minuter utan att någon aktivitet pågår vid och kring bilen.
-Samma regler gäller för motorcyklar enligt ovan.
-Hantverkare får stå över dagen. Vardagar dagtid 7-17.
-Mopeder kan parkeras vid tomtgräns men inte förhindra genomfart.

Inga särskilda regler gäller för bilar med handikapptillstånd.

Man kan ringa Parkia om man undrar något eller har några problem i samband

med att stanna eller parkera på tele: 018-69 33 30 .