Om föreningen

Föreningens syfte:

Att administrera föreningens gemensamhetsanläggningar.

Firma:

Lyckebo Samfällighetsförening
(Registrerad hos skatteverket 2005-12-05.)

Organisationsnummer:

717908-3089

Adress:

C/O Stefan Coulianos
Slöjmolnsvägen 12
743 35 Storvreta

Adress till ekonomisk förvaltare:

Grant Thornton
Box 3053
750 03 Uppsala

Fakturaadress:

Lyckebo Samfällighetsförening
LIN2514 SCANCLOUD
831 97 Östersund

Bankgiro:

5979-3638

e-post:

lyckebosamf@gmail.com